Tulevaisuus on Turun puolella

Turkulaiset ansaitsevat uskottavan ja vastuullisen näkymän toiveikkaasta tulevaisuudesta sekä kaupungin, jossa kaupunkilaisille on taattu mahdollisuus elää hyvää elämää. 

 Kun Turun kaupunki juhlii 800-vuotissyntymäpäiväänsä vuonna 2029, Turun Kokoomuksen Turku on kasvava, elinvoimainen, viihtyisä ja kansainvälinen. Tämä on mahdollista vain, mikäli huolehdimme kaupunkilaisten yhteisistä rahoista, panostamme kasvuun ja pidämme sydämen mukana päätöksenteossa. Ihmiset keskittyvät tulevaisuudessa Suomessa isoihin kaupunkeihin. Tämä on Turun tulevaisuudelle iso mahdollisuus. 

 

Nostoja kuntavaaliohjelmasta:

Vahva talous takaa hyvän elämän Turussa

Turun tuloveroprosenttia ei kiristetä, vaan sitä mahdollisuuksien mukaan kevennetään
Tehdään erityisesti investointeja, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa ja tuottavat kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Sujuva ja laadukas kaavoitus ja rakentaminen sekä toimivat liikenneyhteydet tukevat kaupunkilaisten hyvää arkea

Turvataan kaavoituksen ja rakennusvalvonnan riittävät resurssit.
Arvioidaan raitiotien toteuttamisen edellytyksiä pitkin valtuustokautta ja tehdään lopullinen päätös raitiotiestä, kun tarkemmat toteutussuunnitelmat ja kustannuslaskelmat valmistuvat.
Lisätään latauspisteiden, liityntäparkkien ja biokaasun tankkausasemien määrää.

Tulevaisuuden Turku kukoistaa, kun sen ihmiset voivat hyvin.

Hyödynnetään palvelusetelimallia ja maksusitoumuksia Turussa yhä laajemmin ja tehokkaammin.
Otetaan lapsivaikutusten arviointi tiiviiksi osaksi päätöksentekoa, jotta lasten osallisuutta voidaan lisätä.
Onnistuneen kotoutumisen turvaamiseksi panostetaan työnhakuun ja koulutuksiin liittyvään opastukseen sekä työllisyyshankkeisiin ja tulkkipalveluihin.
Toteutetaan liikuntapaikkaverkoston kehittäminen järkevästi, kustannustehokkaasti ja kokonaisuus huomioiden.

Saariston pääkaupunki tarjoaa puhtaan luonnon ja kulttuurin turkulaisille sekä matkailijoille.

Huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa.
Jo tehtyjen päätösten mukaisesti varmistetaan käyttöikänsä päähän tulleen konserttitalon korvaaminen uudella Itsenäisyydenaukiolle sijoitettavalla musiikkitalolla.

Koulutus - Turku menestyy osaamisella

Mahdollistetaan tasa-arvoinen perusopetus sekä tuetaan lapsen yksilöllisiä taipumuksia ja harrastuneisuutta.
Jotta toisen asteen opiskelijat eivät kuormitu, taataan riittävän pienet ryhmäkoot sekä riittävät henkilöresurssit aineenopetukseen, erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen sekä oppilashuoltoon.

 

Lue lisää kokoomuksen arvoista tästä